Bilanční diagnostika kompetencí „Ženy, matky – NASTARTUJTE SE!“

Projekt ESF OP zaměstnanost 2014 – 2020
Ženy, matky – NASTARTUJTE SE!
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009890

Cílem projektu je podpora a úspěšné zapojení žen pečujících o dítě do 15 let věku a žen ve věkové kategorii nad 50 let z území MAS Moravské brány na lokální trh práce. Pomocí komplexního motivačně vzdělávacího programu, odborného poradenství, bilanční diagnostiky, mentoringu pro budoucí podnikatelky, vhodně zvolených rekvalifikací atd. a především na základě vytvořených vazeb s lokálními aktéry trhu práce budou vytvořena nová pracovní místa se mzdovým příspěvkem na dobu až 12 měsíců.

V tomto projektu jsme byli součástí a to konkrétně ve snímání bilanční diagnostiky. Celkem se zúčastnilo 15 žen, matek, které podle projektu potřebovaly díky bilanční diagnostice vědět do jaké zaměstnanecké, nebo podnikatelské oblasti by se hodily. Osobní konzultace nad výstupem s každou účastnicí zvlášť, bylo velmi inspirující a motivující najít si v regionu práci, která bude přesně odpovídat jejich kompetencím.

Co psychodiagnostický systém odhalí?
Psychodiagnostický systém odhalí skutečný potenciál zaměstnance daný jeho vrozenou dispozicí. Zjistíme, na jakou práci se hodí a jakou pracovní roli může zastávat. Jaký způsob plnění úkolů a řešení problémů mu vyhovuje, jak jej lze motivovat a rozvíjet atp. „Zcela unikátní je psychodiagnostický systém 3D v tom, že je schopen i analýzy celých pracovních kolektivů. Dokonce lze díky různým simulacím zjistit, jak se bude tým chovat, pokud někoho povýšíte, vyřadíte nebo pakliže do týmu vstoupí někdo nový.